Valikko Sulje

Tietosuojaseloste

HH-MOTOVARUSTE.FI GDPR

Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Me olemme HH-Motovaruste Oy:ssä sitoutuneita suojamaan asiakkaiden yksityisyyttä.
Asiakkaan tulee hyväksyä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen HH-Motovaruste Oy:n verkkopalveluita.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja seuraavasti:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen asiakkaillemme
 • Miellyttävän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä

 • Nimi: HH-Motovaruste Oy
 • Osoite: Pajutie 2, 84100 Ylivieska
 • Y-Tunnus: 3270237-3
 • Puhelinnumero: 0406262941
 • Sähköpostiosoite: myynti@hh-motovaruste.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

 • Nimi: Harri Hemmilä
 • Puhelinnumero: 0406262941
 • Sähköpostiosoite: harri.hemmila@hh-motovaruste.fi

Mitä tietoja HH-Motovaruste Oy minusta kerää ja miten se säilyttää tietoja?

Palveluiden käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistettavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
 • Maksutiedot mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Sijaintitiedot asiakkaan suostumuksella, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 • Google- tai Facebook-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

Palveluiden käytöstä tai analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotearvostelut/-suositukset ja muuhun kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
 • Päätelaitteen tunnistetiedot

Tunniste- yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista tehdessäsi ostoksen hh-motovaruste.fi verkkokaupasta.
Pääasiallinen tietojen lähde on asiakas itse tai verkkosivun käyttäjä, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, kuten esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta laskupalveluita varten. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetusten määräysten mukaisesti.

Mihin tietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • HH-Motovaruste Oy:n sisäisen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun markkinoinnin ja sisällön tuottamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki asiakkaista merkitty tieto on suojattu asiattomalta pääsyltä tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

HH-Motovaruste Oy noudattaa henkilö- ja asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytänteitä ja tietoihin käsiksi pääsyä valvotaan. HH-Motovaruste Oy noudattaa 25.5.2018 alkaen voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia koskien henkilötietojen käsittelyä.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain HH-Motovaruste Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökuntamme jäsen voi nähdä asiakastietoja vain siltä osin, kun se on tarpeellista työtehtävien suorittamiseen.
Tietoja voidaan siirtää luotetuille sopimuskumppaneillemme ja kaikkien kumppanien kanssa sopimuksissa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää kolmansista osapuolista voit lukea kappaleesta.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voimme säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on laissa asetettu.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot voidaan poistaa tai anonymisoida HH-Motovaruste Oy:n järjestelmistä. Anonymisoidusta tilistä asiakasta ei voida tunnistaa, eikä kyseenomaista tiliä voida enää palauttaa.Osalle tiedoista lainsäädäntö voi edellyttää velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta sisältääkö aineisto henkilötietoja vai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkallemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Millaisia oikeuksia minulla on?

HH-Motovaruste Oy:n asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Halutessasi saat jäljennöksen sinusta kerätyistä tiedoista.
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista.
 • Tietyin edellytyksin voit pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Mikäli tietojesi käsittely ja säilytys perustuvat antamaasi suostumukseen, sinulla on luonnollisesti oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. Tietojesi hallinta ja suostumuksen peruutus onnistuu tilinhallinta-sivuilta. Huomaathan, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme voit tehdä pyynnön oikeuksiesi käyttämisestä. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity ja siitä tulee tulla ilmi henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten esimerkiksi poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esim. kirjanpitolaki).
Jos huomaat että asian käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Mistä näen itsestäni järjestelmään tallennetut tiedot?

Voit pyytää HH-Motovaruste Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: myynti@hh-motovaruste.fi.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Asiakastililtäsi voit määrittää, korjata tai poistaa itsestäsi luovuttamia tietoja. Samalta sivulta voit myös valita, haluatko ottaa vastaan markkinointiviestejä. Toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa. Voit halutessasi koska tahansa lopettaa asiakastilisi ja pyytää HH-Motovaruste Oy:tä poistamaan omat tietosi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilauksen toimituksen takaamiseksi, markkinointia sekä maksutapahtumaa varten. Esimerkiksi tilauksen toimitukseksi osoite- ja yhteystietosi välittyvät logistiikasta vastaavalle osapuolelle. Maksutapahtumista välittyvät tiedot luotetulle maksutapahtuman välittäjälle ja ostokäyttäytymis- ja selailutiedot yhteistyökumppaneillemme, jotta voimme tarjota kiinnostavampaa sisältöä, tuotteita ja tarjouksia asiakkaillemme. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi. Kullekin osapuolelle lähetetään vain palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömin tieto, eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjee, selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
 • Kuljetusliikkeelle
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Tullille verottomana tuotteita ostaessa
 • Perintäyhtiölle laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Tiedonsiirrossa kolmansille osapuolille huolehdimme korkean tietoturvan ja -suojan tasosta. 

Käytetäänkö HH-Motovaruste Oy:n verkkokaupan sivuilla evästeitä tai muuta seurantaa?

Hh-motovaruste.fi käyttää evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (local storage). Nämä ovat hh-motovaruste.fi:n luomia tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan asiakkaalle paremman kokemuksen verkkokaupasta.
Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Kun vierailet sivuillamme uudelleen, selaimeesi latautuu uudet evästeet.
Käyttökokemuksen personoinnin avulla voimme tarjota sivustollamme enemmän asiakkaitamme kiinnostavia tuotesuositteluja. Toimintoa varten asiakkaan selaimeen asetetaan RichRelevancen eväste. Nämä evästeet säilyvät selaimessa 30min-24kk. RichRelevancelle lähetettävä tieto, kuten tuotesivuilla vierailut ja hakuhistoria, on anonymisoitua, eikä yhteistyökumppanin ole mahdollista selvittää asiakkaan identiteettiä.
Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google AdWordia, Google Display Networkia ja Google DoubleClickiä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.
Voit kieltäytyä markkinoinnin kohdentamisesta voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset ohittavat selaimen Do Not Track -toiminnot. 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja pyrimme tarjoamaan parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen käyttäjillemme. Lainsäädäntö voi myös muuttua koskien tietosuoja-asetuksia ja näiden johdosta tälle selosteelle voi tulla tarpeita tehdä muutoksia tai tarkentaa sen osia. 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Mikäli jokin asia jäi askarruttamaan, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme myynti@hh-motovaruste.fi

Sivun tiedot päivitetty 25.4.2022